Pravidlá bežeckej výzvy

Bežecká výzva Běžec+

II. Ročník Mega Challenge Česko vs. Slovensko – ODVETA

1) Bežeckú výzvu organizuje spoločnosť Běžec TEAM s.r.o. a účastníci sa jej môžu zúčastniť po zaplatení štartovného. Výzvy sa môžu zúčastniť ženy a muži, ktorí sa hlásia k českej alebo slovenskej národnosti.

2) Samotná výzva sa nevzťahuje na územie Českej alebo Slovenskej republiky. Bežať môžete kdekoľvek. Rozhodujúcim faktorom je vaša voľba, ktorému tímu budete fandiť (českému/slovenskému).

3) Výzva trvá 31 dní. Výzva začína 1.7. o 00:01 a končí 31.7.2021 o 23:59:59.

4) Počas výzvy môžete opakovane zadávať bežecké výkony. Nie je stanovený žiadny limit. Vždy musí ísť o jedinečný nový beh/prechádzku a v jeden deň ho môžete absolvovať viackrát.

5) Ak sa zistí, že zadaný výsledok nie je pravdivý, nebude započítaný do celkovej súťaže a bežec bude vyradený z celkového rekordu.

6) Zadané údaje sa automaticky zobrazia v súčtoch a grafoch do 5 minút. Informácie je možné zadávať v českom jazyku na adrese www.vyzvabezce.cz a v slovenskom jazyku na adrese www.Myslienkybezca.sk.

7) Priebežné informácie a výsledky budú zverejňované každý pondelok o 10:00 na FB stránke Běžec.eu a Myšlienky Běžca, v FB skupine Běžec+ a v Hubneme počas.
Samotné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 1.8.2020 o 12:00 hod. v uvedených médiách.


8) Organizátorom sprievodnej súťaže v predpredaji bežeckej výzvy je aj spoločnosť Běžec Team s.r.o., IČO 08577790, pričom súťaž prebieha od 16.6.2021 do 30.6.2021. Účastníkom súťaže sa stáva len fyzická osoba – spotrebiteľ starší ako 18 rokov, ktorá v danom termíne súťaže uskutoční nákup (úhradu) štartovného. Výhercovia budú určení žrebovaním, ktoré sa uskutoční do 5 dní po skončení obdobia súťaže. Výhercovia budú o výhre informovaní prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Výhercovia hlavnej ceny si musia cenu prevziať osobne. Výhercom vedľajších výhier budú vedľajšie výhry doručené organizátorom vybraným doručovateľom alebo iným spôsobom určeným organizátorom. V prípade, že si výherca po opakovanom upozornení výhru neprevezme, neprevezme si výhru alebo odmietne predložiť svoj preukaz totožnosti na overenie totožnosti alebo podpísať odovzdávací protokol pri odovzdávaní výhry, výhra prepadá v prospech organizátora súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si od súťažiaceho potrebné doklady (napr. doklad totožnosti, najmä za účelom zistenia veku súťažiaceho a oprávnenosti nároku na výhru) v prípade pochybností o oprávnenosti súťažiaceho zúčastniť sa súťaže alebo získať výhru. Ak súťažiaci na požiadanie organizátora nepredloží potrebné dokumenty, bude zo súťaže vylúčený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech organizátora súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. V prípade, že sa do súťaže zapojí menej ľudí, ako je počet cien, a nebude možné prideliť všetky ceny konkrétnemu výhercovi, tieto ceny prepadnú v prospech organizátora, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich použití.


Do súťaže sú zaradené tieto ceny:
Hlavné ceny
1x inteligentné hodinky Garmin Venu Black/Gold
Menšie ceny:
1x vesta Ronhill Commuter Xero 10L + 5L
1x vesta Ronhill Nano 3L
1x balenie Ronhill Vizion 20L
1x batoh Ronhill Commuter 15L
2x Mníchovské bežecké okuliare
1x Trail Fuel Waist Pack
2x Ronhill MP3 Running Armband
4x Ronhill Stretch Arm Pocket
6x fľaša Ronhill Run


Vkladanie údajov.


1) Formulár musíte vyplniť pri každom vstupe do behu. V prvom rade nezabudnite zadať meno bojovníka (môže to byť aj prezývka) a e-mailovú adresu. E-mailová adresa slúži ako zodpovedajúci znak pre všetky vaše záznamy.
2) Vyberte si svoj bežecký tím, ktorý budete obhajovať, vyplnením roku narodenia, pre následné vyhodnotenie výzvy podľa vekových kategórií a rozdelenie cien.
3) Zadajte počet najazdených kilometrov vo formáte desatinnej čiarky a mal by sa zhodovať s dokladom.
4) Dôkaz preukazuje pravdivosť vášho dôkazu a je snímkou obrazovky vašej spustenej aplikácie. Ak chcete, môžete si po behu urobiť selfie.


Priebežné a ON LINE výsledky.


Nižšie uvedené výsledky majú interval aktualizácie približne 10 minút.
Celková vzdialenosť. Prvý údaj zahŕňa český tím, druhý údaj od dvojbodky vpravo zahŕňa slovenský tím. V druhom riadku je predpoveď výsledku km každého tímu od opätovnej registrácie po výzvu
Posledných 10 záznamov českého tímu.
Posledných 10 rekordov slovenského tímu.
Aktuálny pomer celkovej prejdenej vzdialenosti českých a slovenských tímov
Aktuálny pomer celkového počtu jednotlivých behov českého a slovenského tímu
Aktuálny pomer celkového počtu pretekárov českého a slovenského tímu
Aktuálna priemerná vzdialenosť jedného behu českých a slovenských bežcov.

Zdieľaj tento článok:

Páči sa mi:

Nezmeškajte ďalšiu výzvu:

Kontakt

  • podpora@vyzvabezce.cz

  • +420 777 646 808
  • Československé armády 820/35 160 00 PRAHA 6

%d blogerom sa páči toto: