0,00Kč

Žádné produkty v košíku.

Free Delivery & 60-Day Returns* - Everyday!

0,00Kč

Žádné produkty v košíku.

Kadence Běhu aneb odhalte tajemství zlatého grálu běžce – tajemství čísla 180 (B+ premium)

Sdílej článek:

Date:

Běh je umění. Nejen fyzické dovednosti a vytrvalost, ale i technika a chápání vlastního těla hrají důležitou roli v tom, jak efektivně a bezpečně běháme. V centru této běžecké symfonie je kadence běhu – počet kroků, které uděláme za minutu. Toto magické číslo, které může značně ovlivnit naši výkonnost, rychlost
a celkový běžecký zážitek, je často přehlíženo, ačkoliv může mít zásadní dopad na naše běžecké výkony.

V tomto článku se ponoříme do světa běžecké kadence a prozkoumáme, proč je tento jednoduchý metrický ukazatel tak důležitý. Prozkoumáme její význam, výhody zvyšování kadence pro zlepšení běžecké efektivity a také proč se číslo 180 stalo tak žádaným cílem mnoha běžců.

Ať už jste začátečník hledající způsoby, jak zlepšit svůj běžecký styl, nebo zkušený maratónec hledající cesty, jak překonat své osobní rekordy, tento článek vám nabídne vhledy a návody, které vám pomohou nejen běžet rychleji, ale také moudřeji. Takže pojďme společně prozkoumat, jak můžeme udělat každý krok efektivnější a co to pro nás znamená v našem běžeckém životě. Připravte se na běžeckou cestu, která může změnit váš pohled na každý krok, který uděláte!

Biomechanika Běhu a Kadence

Běh je mnohem více než jen „rychlá chůze“. Je to komplexní pohyb, který zapojuje celé tělo a vyžaduje precizní koordinaci. A v srdci tohoto pohybu leží jedno klíčové slovo: kadence. Kadence, nebo-li frekvence kroků, je počet kroků, které běžec učiní za minutu. Proč je to tak důležité? Odpověď najdeme v biomechanice běhu.

Biomechanika je věda, která se zabývá pohyby těla a silami, které na ně působí. V kontextu běhu to zahrnuje vše od toho, jak vaše nohy dopadají na zem, po to, jak vaše tělo absorbuje a uvolňuje energii. Kadence je klíčovým prvkem této rovnice. Vysoká kadence – rychlejší, kratší kroky – může změnit, jak silně vaše nohy dopadají na zem a jak jsou vaše klouby namáhány. Například běžci s vyšší kadencí mají tendenci mít nižší dopadové síly, což může snížit riziko zranění. Také mění délku kroku. Zkrácením kroku (což je častým důsledkem zvýšení kadence) můžeme snížit namáhání kloubů, zejména kolene.

Ale je tu jeden háček: zvyšování kadence může být náročné. Může vyžadovat, abyste běhali „jinak“, než jste zvyklí, a to může být nepříjemné nebo dokonce bolestivé, pokud to děláte špatně. Proto je důležité pochopit biomechaniku běhu a pracovat na zvyšování kadence opatrně a postupně.

Klíčovým zjištěním v biomechanice je, že neexistuje jedna „správná“ kadence, která by byla ideální pro všechny běžce. Každý běžec je jedinečný – máme různé délky nohou, různou flexibilitu, různou sílu a různou techniku běhu. To, co je ideální pro jednoho běžce, nemusí být nutně ideální pro druhého. Proto je důležité přistupovat k zvyšování kadence individuálně, s porozuměním vlastní biomechanice.

Takže, jakou roli hraje kadence ve vašem běhu?Je to rytmus, který může pomoci vašemu tělu běhat efektivněji a bezpečněji. A jak si můžete být jisti, že je vaše kadence správná? To je otázka, na kterou vám může pomoci odpovědět hlubší pochopení jak pohyb zvaný běh funguje.

Kadence a Prevence Úrazu

Není tajemstvím, že běhání může být pro tělo velkým stresovým faktorem. Běžci všech úrovní často zápasí s různými typy zranění, od stresových fraktur po bolesti v koleni. Ale co kdyby byl způsob, jak tato zranění minimalizovat? 

Několik výzkumů naznačuje, že zvyšování kadence – tedy počtu kroků, které učiníte za minutu – může výrazně snížit riziko zranění. Jak? Pokud kadenci naýšite obvykle to vede ke zkrácení délky kroku. Tato skutečnost způsobuje snižení síly působící na klouby dolních končetin, zejména na kolena. Menší dopadové síly mohou vést ke snížení rizika stresových fraktur a jiných zranění spojených s přetěžováním.

Představte si to takto:
s každým krokem v letové fazi, který při běhu uděláte, dopadá vaše tělo na zem s určitou silou odpovídající zhruba deseti násobku vaší hmotnosti. Když zvyšujete kadenci a zkrátíte krok, mění se způsob, jakým vaše nohy absorbují tyto síly. To může znamenat méně stresu, které působí na vaše klouby a kosti, což vede
k nižšímu riziku zranění. Je to dáno tím, že nejenom jste zkrátili délku kroku, ale díky tomu i méně času strávíte v letové fázy a neletíte tak vysoko nad terénem.

Přestože je zvyšování kadence slibnou strategií prevence zranění, je důležité si uvědomit, že změna běžecké techniky může být náročná a vyžaduje správné provedení a postupnost. To znamená, že byste se neměli snažit radikálně změnit navýšení své kadenci nárazově z jednoho tréninku na druhý.. 

Je také důležité zdůraznit, že zvyšování kadence je jen jednou částí celkového přístupu k prevenci zranění. Je to nástroj, nikoli lék, a mělo by to být kombinováno s dalšími strategiemi, jako je posilování, protažení
a správná regenerace, doplněná vyváženou strukturou tréninku, kde pravidelně střídáte náročné běhy s těmi pomalými.

Je tedy cesta zvýšení kadence klíčem k bezbolestnému běhu? Mohlo by tak být. S trpělivostí a správným provedením může být změna krokem správným směrem k běhu, který je nejen rychlejší, ale také ohleduplnějšíí k vašemu tělu.

O kadenci běhu:

Optimální Kadence:
Často se tvrdí, že optimální kadence běhu je 180 kroků za minutu. Toto číslo bylo popularizováno trenérem Jackem Danielsem, ale je důležité si uvědomit, že to nemusí být ideální pro každého běžce.

Různé Úrovně Běžců:
Studie ukázaly, že rekreační běžci mají kadenci, často v rozmezí 150-170 kroků za minutu, zatímco elitní se často pohybují nad číslem 180.

Kadence a Rychlost:
Rychlost běhu neznamená nutně vyšší kadenci. Studie ukazují, že kadence se může zvyšovat až do určité rychlosti, pak se stabilizuje a rychlost se zvyšuje prodlužováním délky kroku.
.
Zranění a Kadence:
Studie z roku 2011 ukázala, že běžci s nižší kadencí mají větší pravděpodobnost výskytu tibialní stresové fraktury než běžci s vyšší kadencí.

Změna Kadence:
Podle některých studií může snížení délky kroku o 10% (a zároveň zvýšení kadence) snížit
zátěž kolenních kloubů až o 20%.

Hudba a Kadence:
Jiné studie naznačují, že běžci, kteří poslouchají hudbu s rychlejším tempem, mají tendenci automaticky zvyšovat svou kadenci.

Povrch a Kadence:
Povrch, po kterém běžíte, může ovlivnit vaši kadenci. Na písčitém nebo měkkém terénu může běžec instinktivně zvýšit kadenci, aby získal lepší stabilitu.

Kadence a Efektivita Běhu

V běhu je efektivita klíčová. Čím efektivněji běžíte, tím méně energie spotřebujete na každý krok, a tím delší
a rychlejší může být váš běh. Kadence hraje v této efektivitě nezastupitelnou roli.

Odborníci tvrdí, že optimalizace kadence, může vést k větší energetické účinnosti při běhu. Ale jak? Vysoká kadence může umožnit tělu lepší využití elastické energie ve svalových šlachách a vazech, což snižuje potřebu většího množství metabolické energie. Představte si to jako pružinu. S každým krokem, který uděláte, se vaše nohy chovají podobně jako pružiny. Rychlejší kroky mohou umožnit vašim ‚pružinám‘ pracovat efektivněji, čímž se šetří energie. Zajímavé, že?

Na druhou stranu je poctivé přiznat, že ze začátku, než si tělo navikne, je to náročnější na tepovou frekvenci a ventilační systém. Nicméně tak jako u všeho, postupem času jak se tělo adoptuje na novou techniku pohybu bude se vaše tepová frekvence v čase vracet k původním hodnotám a spolu s ní i vaše dechová frekvence..

A jak najdete tu „magickou“ kadenci, která je pro vás ideální? Tradičně se uvádí, že optimální kadence pro většinu běžců je kolem 180 kroků za minutu. Avšak je důležité si uvědomit, že toto číslo není hodnota, která vyhovuje všem. Každý běžec je jiný a ideální kadence se může lišit na základě mnoha faktorů, včetně výšky, váhy, vaší fyzické kondice a běžecké historie.

Navíc, zvyšování kadence nemusí být vždy vhodné. Pro někoho může zvýšení kadence znamenat, že běh je méně komfortní nebo přirozený. Proto je experimentování a pozorné sledování toho, jak se cítíte, když upravujete svou kadenci, naprosto klíčové. A hlavně klíčová je trpělivost a pravidelnost tréninku.

Takže, jak můžete zahájit svou cestu k nalezení ideální kadence? Začněte tím, že si uvědomíte či pomocí sportovních hodinek změříte svou současnou kadenci. Poté si stanovte cíl a postupně se k němu snažte přiblížit, ale vždy s respektem k tomu, jak se vaše tělo cítí. A pamatujte, změna by měla být postupná a promyšlená. Přidejte do rychlých nebo intenzivních běhů co tři týdny 5 kroků navíc. U pomalých běhů naopak kadenci udržujte nízkou.

Pmatujte, že optimalizace kadence může být správný směr k běžecké efektivitě, ale je to cesta, která vyžaduje trpělivost, pozornost a ochotu experimentovat s tím, co pro vás osobně funguje nejlépe.

TECHNIKY Jak NAvyšovat Kadenci Krok za Krokem

Když už víme, proč je kadence důležitá a jak může ovlivnit naši efektivitu a riziko zranění, je čas se podívat na to, jak ji můžeme prakticky zvýšit. Zde je postup jak se dostat k vyšší kadenci bez zbytečných bolestí nebo stresu.

Krok 1: Změřte svou současnou kadenci. Toto je váš výchozí bod. Použijte sportovní hodinky Garmin nebo Apple Watch a nastavte si metriku do datového pole. Současně si nastavte alarm na spodní
a horní hranici ve které se chcete pohybovat.

Krok 2: Stanovte si svůj cíl a časový plán do kdy chcete navýšení kadence splnit. Odborníci často doporučují cílovou kadenci kolem 180 kroků za minutu, ale pamatujte, že ideální kadence se může lišit mezi jednotlivci.

Krok 3: Navyšujte postupně. Neměňte svou kadenci radikálně a najednou. Začněte tím, že ji zvýšíte o 5 kroků a na této úrovni běhejte alespoň tři týdny, než ji znovu zvýšíte.

Krok 4: Použijte metronom nebo hudební pomůcky. Existují aplikace a nástroje, které vám mohou pomoci udržet váš nový rytmus, hrají zvuky nebo hudbu v rytmu vaší cílové kadence.

Krok 5: Poslouchejte své tělo. Jestliže zvyšování kadence způsobuje bolest nebo nepohodlí, je důležité to brát vážně a upravit svůj přístup.

Tento postup je navržen tak, aby byl co nejméně náročný a nejbezpečnější. Nejde o to jak rychle můžete zvyšovat svou kadenci, ale o tom, jak to můžete dělat udržitelným a komfortním způsobem. Koneckonců, cílem je běhat lépe, ne rychleji – a zvyšování kadence je jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, nikoli cílem samo o sobě.

Rady a Upozornění pro Zvyšování Kadence

Zvyšování kadence může být skvělým způsobem, jak zlepšit vaši efektivitu při běhu a snížit riziko zranění. Ale jak u každé změny, i zde je potřeba postupovat opatrně a informovaně. Tady jsou některé rady a upozornění, které by vám měly pomoci vstoupit úspěšně  do tohoto procesu s otevřenýma očima.

Rada 1: Buďte Trpěliví. Zvyšování kadence je dlouhodobý proces. Nespěchejte na to a dejte svému tělu čas, aby se přizpůsobilo novému stylu běhu.

Rada 2: Kvalita před kvantitou. Raději se zaměřte na udržení vyšší kadence na kratší vzdálenosti a postupně tuto vzdálenost navyšujte, než se hned pokusit běžet dlouhé tratě s novou kadencí. Pokud je vaším standartem 10 km začněte na 3 po dobu 3 týdnů, pak přidejte další dva na stejný cyklus a tímto způsobem pokračujte až do 10 km.

Rada 3: Naslouchejte svému tělu. Pokud cítíte bolest nebo nepohodlí, když zvyšujete svoji kadenci, je to signál, že byste měli zpomalit a možná i konzultovat změny s lékařem nebo fyzioterapeutem.

Rada 4: Užijte si to. Změna vaší kadence by měla vést ke zlepšení vašeho běhu, nikoli k jeho komplikaci. Pokud vám nová kadence nepřipadá přirozená, je možné, že jste ji zvýšili příliš rychle nebo že to pro vás prostě není to pravé.

Upozornění: Zvyšování kadence může zahrnovat změnu běžecké formy k horšímu. Může za tím být používání jiných svalových skupin, než které jste podvědomě používali. To zpočátku vede k pocitu nepohodlí nebo k mírným bolestem svalů a únavě.

A konečná rada?
Buďte laskaví samy k sobě. Změna běžecké techniky, včetně kadence, je velký krok. Někdy může být frustrující, když nevidíte okamžité výsledky, ale důležité je udržet pozitivní přístup, vydržet
a uvědomit si, že výsledky se dostaví!

Běh je o radosti z pohybu a cestě, na které se nacházíme, nejen o cílové čáře. Takže se postarejte o své tělo, běhejte chytře a užijte si každý krok vaší běžecké cesty – ať už je vaše kadence jakákoliv.

0 out of 5
Štěpán Běžec
Štěpán Běžechttps://www.myslienkybezca.sk
Tento článek je dílem redakce on line magazínu Běžec Benefit +

Podobné články
běžec plus

Už jsi četl nový časopis Běžec+, který je úplně ZDARMA?

Připrav se na start do světa, kde každý krok...

Módní revoluce ve sportovní módě: PUMA & Modibodi přichází s řešením pro aktivní ženy

Známe to všechny, ten neúprosný cyklus, který nám měsíčně...

Klíč k úspešnémutréninku na podzim je správné Vrstvení běžeckéhotextilu

S příchodem podzimu a klesajícími teplotami je stále těžší...

7 nejlepších běžeckých bot na letošní podzim.

Ať už prší či svítí slunce, podzimní počasí je...